0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YHR-L25, 15~50m, mở ngang sang trái Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YHR-U25, 15~50m, mở lật xuống dưới, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YIH-B25/S25, PT 1”x FE25, 1.0MPa Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YHN-AT25, phun sương & thẳng, 310 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá + VAT

Model: YHN-W25, phun sương & thẳng, 180 lít/phút, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT