0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 18-53, 24VDC, LED hiển thị, tiêu chuẩn KFI Hàn quốc, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: 156.000đ + VAT

Model: 13-26, 24VDC, LED hiển thị, tiêu chuẩn KFI Hàn quốc, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: 132.000đ + VAT

Model: 14-5-2, 24VDC, mầu đỏ, lắp trong nhà. tiêu chuẩn KFI Hàn quốc, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: 168.000đ + VAT

Model 14-1, mầu đỏ, kiểu Motor, 24VDC, tiêu chuẩn KFI Hàn quốc, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: 216.000đ + VAT

Model 18-1, LED, 24VDC, mầu đỏ, dễ nhìn tới 10m/15 độ, tiêu chuẩn KFI Hàn quốc, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: 96.000đ + VAT

Model 17-1, LED, 24VDC, mầu đỏ hoặc trắng, 115mA, tiêu chuẩn KFI Hàn quốc, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: 168.000đ + VAT

Model: (KTC Hàn quốc), vỏ nhựa, tiêu chuẩn KFI Hàn quốc, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: 624.000đ + VAT

Model: (KTC Hàn quốc), vỏ kim loại, tiêu chuẩn KFI Hàn quốc, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: 960.000đ + VAT

12