0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 20-16, 220VAC, màn hình LCD, vỏ kim loại, ắc quy Ni-Cd 600 mAh, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá + VAT

Model: 20-11, 220VAC, màn hình LCD, vỏ kim loại, ắc quy Ni-Cd 900 mAh, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá + VAT

Model: 19-43, 220VAC, màn hình LCD, vỏ kim loại, ắc quy Ni-Cd 1300 mAh, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá + VAT

Model: 19-43, 220VAC, màn hình LCD, vỏ kim loại, ắc quy Ni-Cd 1300 mAh, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá + VAT

220AC, 24VDC, ắc quy Ni-Cd 600 mAh, vỏ kim loại, tiêu chuẩn KFI Hàn quốc, Hãng Dass Hàn quốc, Giá 3.24 tr + VAT

220AC, 24VDC, ắc quy Ni-Cd 800 mAh, vỏ kim loại, tiêu chuẩn KFI Hàn quốc, Hãng Dass Hàn quốc, Giá 4.32 tr + VAT

Model: 20-65, 24VDC, LED hiển thị, 100μA,  max 80 ch/kênh, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

Model: 10-105-2, 24VDC, 30 μA, LED hiển thị, TC KFI, Hãng KTC Hàn quốc. Giá: + VAT

12