0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EV-ZMU2 giám sát địa chỉ vùng báo cháy thường, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-SCM2 điều khiển thiết bị cảnh báo cháy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-2I1O, giám sát 720µA, các đèn LED hiển thị, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-3IO, giám sát 860µA, các đèn LED hiển thị, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-IO-420 để điều khiển giám sát thiết bị 4~20mA + 1 đầu vào địa chỉ, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-MiniIP2, giám sát các tiếp điểm thưởng mở, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7