0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EVCA-FT-PH, mẩu đỏ, kèm dây xoắn vòng và jack cắm đực, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVCA-FT-J100P, mẩu đỏ, Jack điện thoại đơn bắt trên hộp đế, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model NFU-FT-HSC6, mẩu đỏ, chứa 6 điện thoại cầm tay. khóa chía, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model NK-FT-MCM, 24VDC 200mA. gồm điện thoại chủ, đèn báo 1 vùng, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model NK-FT-ZSP12, 12 vùng, gồm công tắc chọn vùng và đèn LED, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model NK-AB-BB-nR, chứa Module điện thoại cứu hỏa chủ và Panel phân chọn vùng, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7