0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu phun quay xuống, loại bầu thủy tinh, thời gian đáp ứng tiêu chuẩn Model : MGS68P (68০C)/ MGS93P (93oC) Hãng Masteco Hàn quốc Giá

Đầu phun quay xuống, loại bầu thủy tinh, thời gian đáp ứng nhanh Model : MGQ68P (68০C)/ MGQ93P (93oC) Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản

Đầu phun quay lên, loại bầu thủy tinh, thời gian đáp ứng tiêu chuẩn Model : MGS68U (68০C)/ MGS93U (93oC) Hãng Masteco Hàn quốc Giá

Đầu phun quay lên, loại bầu thủy tinh, thời gian đáp ứng nhanh Model : MGQ68U (68০C)/ MGQ93U (93oC) Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phầm:

Đầu phun quay xuống, loại lẫy kim loại nóng chẩy, thời gian đáp ứng tiêu chuẩn Model : MFSC72 (72০C)/ MFSC105 (105oC) Hãng Masteco

Đầu phun quay xuống, loại lẫy kim loại nóng chẩy, thời gian đáp ứng nhanh Model : MFQC72 (72০C)/ MFQC105 (105oC) Hãng Masteco Hàn quốc

Đầu phun quay xuống, loại lẫy kim loại nóng chẩy, công nghệ chân không thời gian đáp ứng nhanh Model : MFQ72 (72০C) Hãng Masteco Hàn

Đầu phun quay xuống, loại lẫy kim loại nóng chẩy, lắp ở căn hộ, thời gian đáp ứng nhanh Model : MFQ72-R (72০C)/ MFQ105-R (105oC) Hãng

123