0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NV001-57 ºC (68/79/93ºC), độ nhậy tiêu chuẩn, k=5.6 (80L/phút), Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản

Model NV002-57 ºC (68/79/93ºC), độ nhậy cao, k=5.6 (80L/phút), Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản

Model NV003/005-57 ºC (68/79/93ºC), độ nhậy tiêu chuẩn, k=5.6 (80L/phút),, Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản

Model NV004/006-57 ºC (68/79/93ºC), độ nhậy cao, k=5.6 (80L/phút), Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản

Model NV007-57 ºC (68/79/93ºC),  độ nhậy tiêu chuẩn,  k=5.6 (80L/phút),, Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản

Model NV008-57 ºC (68/79/93ºC),  lắp kín trên trần, độ nhậy cao, k=5.6 (80L/phút), Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản

Nắp che dầu phun Sprinkler, vật liệu thân đồng, Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản