0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Dòng hoạt động thấp 10mA, loại thường hoặc chống nước, tiêu chuẩn UL Mỹ,  Model Hãng Nittan Nhật bản/G7

Có thể kết nối mạng tới 63 tủ x 6 loop/tủ x 254 địa chỉ/loop bằng cáp đồng hoặc cáp quang, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Có thể kết nối mạng tới 63 tủ x 14 loop/tủ x 254 địa chỉ/loop bằng cáp đồng hoặc cáp quang, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Bộ cấp nguồn bổ sung 10A, UL,  cho tủ trung tâm báo cháy địa chỉ “Nittan Spera” NFU-7000 và NFU-7000L Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVA-DIP-SCI, giám sát địa chỉ và truyền tín hiệu 2 vùng thiết bị NO/NC, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVA-ZMU-SCI, giám sát địa chỉ và truyền tín hiệu 1 vùng báo cháy thường, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVA-SCM-SCI, module đầu ra điều khiển thiết bị cảnh báo cháy, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVA-DOP-SCI, đầu ra 2 tiếp điểm không điện áp, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

123