0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model PL. để khởi động bơm hoặc báo động chữa cháy, dải áp lực 0.5 ~ 10kgf/cm2, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Một số thiết bị và phụ kiện chữa cháy nước quay quét cảm ứng lửa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản