0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Mua bắt buộc hoặc mua lựa chọn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Cửa xả áp cho hệ thống chữa cháy khí N2 hoặc HFC-227ea (FM-200), Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Mua bắt buộc hoặc mua lựa chọn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GF-04 cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2KH2-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PK2B-DP-006, loại tia kép, LED 360°, thử báo cháy từ xa, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PK2B-P-021, LED 360°, bù trừ độ nhậy tự động, thử báo cháy từ xa, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SC-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, giám sát tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

12