0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: FFH-2E-060 (070/080/090/100/120/150),  đế liền, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model EC2A-5253, 24VDC, mầu đỏm Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model ES-10F, cấp độ chống cháy nổ: eG4, 102dB, cho hệ thống chữa cháy kh, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Còi hú báo cháy chữa cháy motor điện chống nổ (JP)  – Nittan Nhật bản

Model TPL-5, 24VDC, mầu đỏ, cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản