0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model GM, 15~40A, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min. cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản

Model GR, 15~40A, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min. cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản

Model GMC, 15~40A, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min. cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản