0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Ống manifold phân phối bình khí cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Khung giá đỡ bình chữa cháy khí cho hệ thống chữa cháy khí Hãng Nittan Nhật bản

Ống phân phối van lựa chọn cho hệ thống chữa cháy khí, áp lực làm việc 11MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Giá đỡ ống phân phối van lựa chọn cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản