0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Mua bắt buộc hoặc mua lựa chọn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GF-04 cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Mua bắt buộc hoặc mua lựa chọn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2KH2-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PK2B-DP-006, loại tia kép, LED 360°, thử báo cháy từ xa, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PK2B-P-021, LED 360°, bù trừ độ nhậy tự động, thử báo cháy từ xa, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SC-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, giám sát tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SL-LHCW, đế liền, đèn LED hiển thị, Hãng Nittan Nhật bản, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

12