0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Sử dụng ắc quy Ni-Cd, dung lượng từ 3.5AH~30Ah/5 tiếng, đèn báo xạc,Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Ắc quy Ni-Cd, dung lượng từ 3.5AH~10Ah,Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản