0913 205 510
Danh mục sản phẩm

68L/45kg, vật liệu thép Mn. Áp lực thử 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Dung tích 82.5L, vật liệu thép Mn, áp lực thử: 250kgf/cm2, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Vật liệu C3711, áp lực thử: 24.5MPa, thử độ kín: 10.8MPa, áp lực van an toàn: 17.6 ~ 24.5MPa Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật

Model GNC, mở bằng gas điện hoặc nhân công, áp lực thử: 16.2MPa, thử độ kín: 10.8MPa Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

L=400mm, áp lực thử: 24.5MPa, thử độ kín: 10.8MP, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model CUT300L (L=300) và CUT500L (L=500), Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Thiết bị phụ trợ cho bình chữa cháy khí CO2, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản