0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model GRA-32,  mầu đỏ, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min. cho tủ chữa cháy khí cục bộ, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản

Model GMP, mầu đỏ, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min. cho tủ chữa cháy khí cục bộ, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản