0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Tủ Gerbera, Model NP-K, sử dụng khí Novec 1230 , bình khí 24L/41L/68L,  kết nối 50 tủ bình phụ, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan

Model NP-K-EG,  kèm 1 bình khí 41L/68L và phụ kiện, kết nối tới 50 bình vào tủ chính,  Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model NP-K-E,  kèm 1 bình khí 41L/68L và phụ kiện, kết nối tới 50 bình vào tủ chính,  Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản