0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: NP-NF, kèm ắc quy Ni-Cd, 1bình khí 83L (30MPa/ 20.3m3), kết nối thêm từ 46 tủ bình phụ, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật

Model NP-NF-EG, kèm 1 bình khí N2 83L(30MPa/20.3m3) và phụ kiện, kết nối số lượng bất kỳ vào tủ chính, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng

Model NP-NF-E, kèm 1 bình khí N2 83L (30MPa/20.3m3) và phụ kiện, kết nối tới 46 bình vào tủ chính, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan