0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NP-E, kèm ắc quy Ni-Cd, bình khí 14L/24L/41L/68L, kết nối thêm từ 46 tủ bình phụ, , Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model NP-E-EG, kèm 1 bình khí 14~68L và phụ kiện, kết nối số lượng bất kỳ vào tủ chính, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model NP-E-E, kèm 1 bình khí 14~68L và phụ kiện, kết nối tới 46 bình vào tủ chính, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản