0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model GM-32, 32A, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min. cho tủ chữa cháy khí cục bộ, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản

Model GMC-32, 32A, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min. cho tủ chữa cháy khí cục bộ, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản

Model GR-32, 32A, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min. cho tủ chữa cháy khí cục bộ, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản