0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Cửa xả áp cho hệ thống chữa cháy khí N2 hoặc HFC-227ea (FM-200), Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2KH2-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PK2B-DP-006, loại tia kép, LED 360°, thử báo cháy từ xa, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PK2B-P-021, LED 360°, bù trừ độ nhậy tự động, thử báo cháy từ xa, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SC-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, giám sát tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SL-LHCW, đế liền, đèn LED hiển thị, Hãng Nittan Nhật bản, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC-60-L (60ºC); 1CC1-70-L (70ºC); 1CC1-80-L (80ºC), LED, chủng loại 1 hoặc đặc biệt, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC2-60-LW (60ºC); 1CC2-70-LW (70ºC), LED, chủng loại 1 hoặc đặc biệt, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

12