0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NK-305T, 5~10W trở kháng cao, cho hệ thống chữa cháy khí. Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model NK-105, 24VDC, trở kháng thấp, cho tủ chữa cháy khí cục bộ, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model CM-2330A, 3W, 95dB, cho hệ thống chữa cháy khí. Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model PS-302/P, 24VDC, 3W, trở kháng thấp, cho tủ chữa cháy khí cục bộ, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model ST-25CB-DCW, mầu trằng, DC24V/DC12V, 102dB@1m, 6 giọng. Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model BD-6-24-11, mầu đỏ, dòng 0.01A, 90dB @ 1m, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model BS-24-40W, 24VDC, 1.8A, công suất 10W, 105dB tại 1m, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model ST, dòng tiêu thụ 1.2W, tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

12