0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Cấu hình hệ thống giống hệ chữa cháy bọt foam sprinkler, miệng xả tràn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model Jet 2, 125 lít/phút, 52m3/phút,  áp lực tiêu chuẩn 0.4Mpa, hệ số giãn nở 400 lần, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model Jet 5, 260 lít/phút, 156m3/phút,  áp lực tiêu chuẩn 0.6Mpa, hệ số giãn nở 600 lần, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model AFD-50, 50 lít/phút, 10m3/phút,  áp lực tiêu chuẩn 0.4Mpa, hệ số giãn nở 200 lần, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model AFD-1000, 1000 lít/phút, 500m3/phút,  áp lực tiêu chuẩn 0.4Mpa, hệ số giãn nở 200 lần, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật