0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YMTS-A1, 1450 lít, 65 lít/phút, 17~20m,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YMTS-B1, 1450 lít, 65 lít/phút, 17~20m,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT