0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: AW-CFP2166-1, ắc quy 24VDC, module nhắn tin GSM,TC Châu Âu EN54, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Model: AW-CFP2166-2C/4C (2 và 4 kênh), ắc quy 24VDC, module nhắn tin GSM,TC Châu Âu EN54, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Model: AW-CFP2166-8 (8 kênh), ắc quy 24VDC, module nhắn tin GSM, TC Châu Âu EN54, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Model: AW-CFP2166-12/16/20/24/28/32, ắc quy 24VDC, module nhắn tin GSM,TC Châu Âu EN54, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Model: B122BH, Ắc quy Acid chì 24VDC (12V, 2.3AH x 2ch), Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Model AW-CRP2166, đèn LED 32 vùng, tiêu chuẩn Châu Âu EN54, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Model: AW-GSM100, kết nối với tủ báo cháy để nhắn tin báo cháy SMS, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Model: AW-CSD381, LED hiển thị, 9~28VDC, LPCB, tiêu chuẩn Châu Âu, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT