0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: AW-FP101/2~8, 1~8 loop x 250 địa chỉ, cảm ứng, GSM/IP/Cloud/ MODBUS, TC Châu Âu EN54, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Là một hệ thống truy cập từ xa giám sát đồ họa để điều khiển và lên cấu hình hệ thống, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Phụ kiện cho tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Model AW-FP101~8, tiêu chuẩn EN, Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Model AW-D116,  3 dòng x 40 ký tự, ánh sáng nền, tiêu chuẩn Châu Âu, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Cấp nguồn bổ sung 5A@24VDC, gồm bộ xạc, tiêu chuẩn Châu Âu EN54-4, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Model AW-D110, giám sát địa chỉ 1 vùng báo cháy thường, TC Châu Âu, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Model AW-D111, giám sát công tắc dòng chẩy, đầu báo lửa.., TC Châu Âu, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

Model AW-D113, điều khiển thiết bị ro le NO/NC (bơm cứu hỏa, cửa sập), TC Châu Âu, Hãng Asenware Trung quốc. Giá + VAT

123