0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model TC155/172/190/220/385, dùng với tủ báo cháy địa chỉ hoặc tủ thường, tiêu chuẩn UL Mỹ Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: KP-35D, LED hiển thị, kết nối trung tâm báo cháy qua bộ chuyển đổi tín hiệu, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: OKB3, độ nhậy cao, lắp trên luồng khí di chuyển, tiêu chuẩn UL/Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: CPC-3-24, AC/C24V, kết nối với đầu báo trong khoang máy, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: CPC-3, AC100~240V, 50/60Hz, kết nối với đầu báo trong khoang máy, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model “Matoi Nichiho” UVS-06CN, giám sát khu chống hút thuốc, tiêu chuẩn UL/JP Hãng Nittan Nhật bản