0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Chữa cháy xăng dầu, tầu thủy, kho cảng, nước ngọt hoặc mặn,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Chữa cháy xăng dầu, tầu thủy, kho cảng, nước ngọt hoặc mặn,Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Độ nhớt 19.5mm2/s. hệ số khuếch tán từ 3.5 trở lên, hệ số giãn nở 5.6, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Độ nhớt 19.0mm2/s. hệ số khuếch tán từ 3.5 trở lên, hệ số giãn nở 5.6, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Độ nhớt 48.0mm2/s. hệ số khuếch tán từ 3.5 trở lên, hệ số giãn nở 5.6~6.3, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Chất tạo bọt foam chữa cháy nồng độ 3% cho hệ thống chữa cháy bọt foam bội số nở cao, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Một số thiết bị và phụ kiện chữa cháy sprinkler và foam, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản