0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YWM-F40/50~150, 1.0 hoặc 2.0 MPa Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YWM-T32/40~80, 1.0 hoặc 2.0 MPa Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YEP-10K, DC24V, 80mA max, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YEP-20K, DC24V, 80mA max, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT