0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đèn sợi đốt chống nổ chống lửa không phát tia lửa điện (treo trần, thả, treo tường) 60W (hoặc 100W) Model: HK-NILF 60W (100W) Hãng

Đèn sợi đốt chống nổ chống lửa (treo trần, thả, treo tường) 60W (hoặc 100W) Model: HK-FILF 60W (100W) Hãng H-K Hàn quốc Giá sản phẩm:

Đèn tuýp chống nổ chống lửa không phát tia lửa điện, lắp chìm 32W*2 Model: HK-NRFLF Hãng H-K Hàn quốc Giá sản phẩm: --- +VAT

Đèn tuýp chống nổ chống lửa không phát tia lửa điện 32W*2 Model: HK-NFLF Hãng H-K Hàn quốc Giá sản phẩm: --- +VAT

Đèn tuýp chống nổ chống lửa 32W*2 Model: HK-FFLF Hãng H-K Hàn quốc Giá sản phẩm: --- +VAT

Đèn H.I.D (Halogen, Natri) chống nổ chống lửa không phát tia lửa điện  175W (hoặc 250W) (treo trần, thả, treo tường) Model: HK-NHLF

Đèn H.I.D (Halogen, Natri) chống nổ chống lửa 175W (hoặc 250W) (treo trần, thả, treo tường) Model: HK-FHLF 100W (250W) Hãng H-K Hàn

Đèn chụp sợi đốt chống nổ chống lửa 100W (hoặc 200W) (Tank Light) Model: HK-ILF 100W (200W) Hãng H-K Hàn quốc Giá sản phẩm: --- +VAT

12