0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Các loại đế đầu báo cháy khói nhiệt địa chỉ và thường Model: EV (EN) Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model SCI, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7