0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Các loại đế đầu báo cháy khói nhiệt địa chỉ và thường Model: EV (EN) Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-SDR Base Sounder, nguồn loop, 12 giọng, 73~85dB (A) @ 90°/1m, IP21C, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-AV2 Base, còi 12 giọng 73~88dB@90°/1m, IP21C, 2 x LED, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-PSBCN Base, dùng riêng hoặc dùng với đầu báo EV-PYS, IP23C, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model SCI, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7