0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YDL-01, 9~45m, 150kg, phanh giảm tốc an toàn, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YDL-02, 9~45m, 150kg, phanh giảm tốc an toàn, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YDH-03/04, chung cư cao tầng, gấp 2 đoạn, 150kg, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YDH-01/02, chung cư cao tầng, gấp 2 đoạn, 150kg, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YDH-05, chung cư cao tầng,150kg, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YDH-06, chung cư cao tầng,150kg, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YDH-07, lắp trong các tòa nhà đặc biệt, 150kg, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YDH-01/02, dùng để bước lên cho cao, Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT