0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NFL-35, 35 lít/phút , áp lực xả 0.25Mpa, cao 1.5~11.5m, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model FL-20, 20 lít/phút , áp lực xả 0.25Mpa, cao 2.1m, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model DP/DU=72  (72ºC), quay lên hoặc xuống, độ nhậy tiêu chuẩn, 80 lít/phút (0.1MPa), Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản