0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model DP/DU, quay lên hoặc quay xuống, độ nhậy tiêu chuẩn, 80 lít/phút (0.1MPa), Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model MFJIII-O, quay xuống, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model DP/DU (72/96/139ºC), quay lên hoặc xuống, độ nhậy tiêu chuẩn, 80 lít/phút (0.1MPa), Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model DQPII/DQUII (72/96/139ºC), độ nhậy tiêu chuẩn, quay lên hoặc xuống, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model MFJIII (72/96/139ºC), độ nhậy tiêu chuẩn, quay xuống, lẫy lưỡng kim, 80 lít/phút, TC Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model MFQRIII (72/96/139ºC), độ nhậy cao, quay xuống, lẫy lưỡng kim, 80 lít/phút, TC Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model KFII (72/98/139ºC), lắp chìm trần giả. lẫy lưỡng kim, r2.3m, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model HFQRIIA (72/96ºC), lẫy lưỡng kim, độ nhậy cao, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

12