0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NDS-60, tạo màn ngăn nước chữa cháy, 60 lít/phút , áp lực thử 0.8MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model DH, khe phun rộng. tạo màn ngăn nước chữa cháy, 20/30/40 lít/phút , Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model DHC, khe phun hẹp. tạo màn ngăn nước chữa cháy, 20/30/40 lít/phút , Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản