0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YFD-A65, bằng đồng, 1 x FE65 (đầu nối đực), TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFD-C65, gang đúc & đồng, 1 x FE65 (đầu nối cái), TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFD-E65B/S, đồng hoặc thép không gỉ, 2 x FE65 (cái), TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YFD-F65B/S, gang đúc + đồng/thép không gỉ, 2 x FE65 (cái), TC KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT