0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 2SC-LS, LED hiển thị, báo tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SC1-L, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: CS2D-PHW-008, đế liền, có đèn LED hiển thị 360°, chống nước, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2TB-L kèm hộp bảo vệ và cuộn dây chỉ thị 100m,  tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC2-60-LW (60ºC); 1CC2-70-LW (70ºC), đèn LED hiển thị, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC2-60-PHW (60 ºC), kiểu chốt dòng Latching, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 27021-6-1-120 (120°C), tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: W27021-6-1-080 (80°C); W27021-6-1- (90°C, 100°C,120°C,150°C) tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

12