0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 2SC-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, giám sát tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SC1-L, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: CS2D-PHW-008, chủng loại 2, đế liền, có đèn LED hiển thị 360°, chống nước, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2TB-L kèm hộp bảo vệ và cuộn dây chỉ thị 100m,  chủng loại 2, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC-60-L (60ºC); 1CC1-70-L (70ºC); 1CC1-80-L (80ºC), LED, chủng loại 1 hoặc đặc biệt, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC-60-L (60ºC); 1CC1-70-L (70ºC); 1CC1-80-L (80ºC), LED, chủng loại 1 hoặc đặc biệt, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC2-60-LW (60ºC); 1CC2-70-LW (70ºC), LED, chủng loại 1 hoặc đặc biệt, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC2-60-PHW (60 ºC), chủng loại đặc biệt, kiểu chốt dòng Latching, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

12