0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 2KAH3-P, loại tia kép, LED 360°, thử báo cháy từ xa, môi trường bụi và hơi, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PK2B-DP-006, loại tia kép, LED 360°, thử báo cháy từ xa, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2KAD3-P, LED 360°, bù trừ độ nhậy tự động, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SR2-PH, đèn LED hiển thị, chức năng thử báo cháy từ xa, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SR2-PHW, LED hiển thị, đế liền, chức năng thử báo cháy từ xa, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCR2-60-PH , đèn LED hiển thị, chức năng thử báo cháy từ xa, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCR2-60-PHW (600C), 1CR2-70-PHW (700C) , đế liền, chống nước thử từ xa tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Bộ kết nối từ xa và Thiết bị kiểm tra tín hiệu báo cháy từ xa cho các loại đầu báo thử báo cháy từ xa  Hãng Nittan Nhật bản