0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: PK2B-DP-006, loại tia kép, LED 360°, thử báo cháy từ xa, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PK2B-P-021, LED 360°, bù trừ độ nhậy tự động, thử báo cháy từ xa, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PS2B-PH-014, LED 360°, thử báo cháy từ xa, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PS2D-PHW-012, LED 360°, đế liền, chức năng thử báo cháy từ xa, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PCTB-60PH-013, LED 360°, chức năng thử báo cháy từ xa, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PCTD-60-PHW-010  (60ºC),  đế liền, chống nước, thử từ xa, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: PC1D-70PHW-011  (60ºC),  đế liền, chống nước, thử từ xa, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Bộ kết nối từ xa và Thiết bị kiểm tra tín hiệu báo cháy từ xa cho các loại đầu báo thử báo cháy từ xa  Hãng Nittan Nhật bản