0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 2KH2-LS, LED hiển thị, báo tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2KAH3-P, loại tia kép, LED 360°, thử báo cháy từ xa, môi trường bụi và hơi, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2KAD3-P, LED 360°, bù trừ độ nhậy tự động, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SC-LS, LED hiển thị, báo tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SL-LHCW, đế liền, đèn LED hiển thị, Hãng Nittan Nhật bản, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC2-60-LW (60ºC); 1CC2-70-LW (70ºC), đèn LED hiển thị, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC-60-L (60ºC); 1CC-70-L (70ºC); 1CC1-80-L (80ºC), LED, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCL-60LHCW (60°C), 1CL-70LHCW (70°C), đế liền, đế liền,LED, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

12