0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 2KH2-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2KH2-LS đế chống nước, chủng loại 2, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: CK1B-015, chủng loại 1, LED hiển thị OmniView 360º tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: CK3B-017, chủng loại 3, LED hiển thị OmniView 360º tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: CKLD-KPT2, chủng loại 2 gồm đầu thu + phát, giám sát 5~100m,  tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model UG-7-A60 bao gồm khoang đầu báo và ống venturi, tiêu chuẩn UL, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: OKB3, độ nhậy cao, lắp trên luồng khí di chuyển, tiêu chuẩn UL/Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản