0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model EVC-P, đèn LED hiển thị 360°, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: EVC-DP, đèn LED hiển thị 360°, chống nước chống bụi IP42, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: 2KH2-LS, LED hiển thị, báo tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Gồm bộ điều khiển và kính phản chiếu, 5~40m, tăng tối đa lên 100m, IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7