0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đèn LED hiển thị 360°, có chân đấu đèn báo phòng và đế rơ le, IP42, tiêu chuẩn EN Châu Âi, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-PYS, đèn LED hiển thị 360°, có chân đấu đèn báo phòng, IP42, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7