0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đèn LED 360o, có chân đấu đèn báo phòng, tiêu chuẩn UL Mỹ, Nittan Nhật bản/G7

Đèn LED 360o, có chân đấu đèn báo phòng, tiêu chuẩn UL Mỹ, Nittan Nhật bản/G7

Model: 2KH2-LS, LED hiển thị, báo tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: FIRERAY ONE, dải giám sát 0~50m, IP55, tự động điều chỉnh, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: FIRERAY ONE, dải giám sát 0~120m, IP55, tự động điều chỉnh, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7