0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Dòng hoạt động thấp 10mA, loại thường hoặc chống nước, tiêu chuẩn UL Mỹ,  Model Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model FH-400-RR/WW, 24VDC, dòng thấp, điều chỉnh âm lương và kiểu giọng, tiêu chuẩn UL Mỹ.  Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EVCA-AP-MH-H(R), nhỏ gọn thẩm mỹ, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đèn báo cháy khu vực tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản.G7

Model STA-R1, ABS, 2~28VDC, -10 ~ +50°C, tiêu chuẩn EN Châu Âu  - Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model PL-30R4 (đèn bóng 2W) PL-R4-LED (đèn LED 0.5W, 8.5 mA), tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model PL-F, LED đỏ 8 mA, mỏng 3mm,  chống thời tiết IP3X  khi lắp chìm, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model FS-400-RR/WW, đỏ hoặc trắng. 24VDC, dòng thấp, điều chỉnh độ sáng, tiêu chuẩn UL Mỹ.  Hãng Nittan Nhật bản/G7

123