0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: CR1D-EW, thép không gỉ, cấp độ chống nổ ExdII CT6, thử báo cháy từ xa, TC Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: FLS-02E, LED hiển thị, cấp độ chống nổ: ExdII B T6, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2TC-E1, cấp độ chống nổ: ExdIITB4, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2TC-E2, cấp độ chống nổ: ExdIITB4, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: FFH-2E-060 (070/080/090/100/120/150),  đế liền, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 1RB1-EW, đèn LED hiển thị, thép không gỉ, cấp độ chống nổ: ExdIICT6, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản