0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 2SL-LHCW, đế liền, đèn LED hiển thị, Hãng Nittan Nhật bản, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCL-60LHCW (60°C), 1CL-70LHCW (70°C), đế liền, đế liền,LED, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản