0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model XH-227B, báo động còi đèn rò rỉ bếp gas, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng New Cosmos Nhật bản Giá bán: 1,560,000đ

Hàng NK chính hãng,Model KRG-1D, Pin Lithium DC3V 10 năm,70dB tại 1m, Hãng Nittan Nhật bản, Giá bán 660,000đ

Hàng NK chính hãng,Model KRG-1AP, Pin Lithium DC9V 10 năm,70dB tại 1m, Hãng Nittan Nhật bản, Giá bán 990,000đ

Hàng NK chính hãng,Model CRG-1D, Pin Lithium DC3V 10 năm,70dB tại 1m, Hãng Nittan Nhật bản, Giá bán 660,000đ

Hàng NK chính hãng,Model CRG-1AP, Pin Lithium DC3V 10 năm,70dB tại 1m, Hãng Nittan Nhật bản, Giá bán 990,000đ