0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đèn báo cháy khu vực tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản.G7

Model BD-6-24-11, mầu đỏ, dòng 0.01A, 90dB @ 1m, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Chuông báo cháy chống thời tiết Model BDW-6-24-14  Hãng Nittan Nhật bản

Model NMB-06. chuông báo cháy 6” (Ø150mm) 30mA, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Chuông báo cháy 8” (Ø200mm) chống thời tiết 25mA IP55  Model MBA-8EV + BBX-4 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Treo tường, mầu đỏ,  tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model BANSHEE EXCEL CH - DEEP BASE, mầu đỏ, đế sâu,  tiêu chuẩn EN Châu Âu  - Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model NSS-BZ-1, 24VDC, mầu đỏ, 90dB @ 1m, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản