0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Chuông báo cháy 8” (Ø200mm) chống thời tiết 25mA IP55  Model MBA-8EV + BBX-4 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Chuông báo cháy 6” (Ø150mm) 11mA  Model MBF-6EV-24, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Treo tường, mầu đỏ,  tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model BANSHEE EXCEL CH - DEEP BASE, mầu đỏ, đế sâu,  tiêu chuẩn EN Châu Âu  - Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model BANSHEE EXCEL BASE (WHITE), mầu trắng, tiêu chuẩn EN Châu Âu  - Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model PL-30R4 (đèn bóng 2W) PL-R4-LED (đèn LED 0.5W, 8.5mA), tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Đèn chớp xenon lắp trên tường (EN) – Nittan Nhật bản/G7

Model:  SNV0004 STROBELL gồm chuông 6” và đèn chớp Xenon mầu trắng. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

12