0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model MBA-8EV + BBX-4 8” (Ø200mm) 18mA, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model MBF-6EV-24, 6” (Ø150mm) 11mA, Tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: BANSHEE EXCEL CH, mầu đỏ, 9~30VDC, 96~110dB, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model BANSHEE EXCEL CH - DEEP BASE, mầu đỏ, đế sâu, 9~30VDC, 96~110dB, TC EN Châu Âu - Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model IDBTS-W mầu trắng, 18~30VDC, 79~99.9dB, 32 giọng, tiêu chuẩn EN Châu Âu  - Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model PL-30R4 (đèn bóng 2W) PL-R4-LED (đèn LED 0.5W, 8.5mA), tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model STA-R1, ABS, 2~28VDC, -10 ~ +50°C, tiêu chuẩn EN Châu Âu  - Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đèn chớp xenon lắp trên tường (EN) – Nittan Nhật bản/G7

12