0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Cấu trúc bền chắc, có thể chuyển đổi sang loại thao tác kép, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: EVCA-MS-S10K, có thể chuyển đổi sang loại thao tác đơn, tiếp điểm NO mạ vàng, TC UL Mỹ Hãng Nittan Nhật bản/G7